INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

Informacja

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, że w wyniku spływu wód opadowych w zlewni Dunajca (zwłaszcza w środkowym oraz dolnym biegu) spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Ważność: od godz. 08:44 dnia 14.10.2020 do godz. 08:00 dnia 15.10.2020