Informacja o naborze pracownika – LGD Dunajec-Biała – obniżone kryteria


LGD Dunajec Biała ogłasza drugi nabór na stanowisko  „Specjalista ds. wdrażania LSR”. Pierwszy nabór został nierozstrzygnięty gdyż zgłoszeni kandydaci nie spełniali wszystkich stawianych w naborze wymagań. W drugim naborze kryteria zostały obniżone. Termin składania podań mija 25.o7.2013 r. 

Kliknij aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia