Informacja dla Mieszkańców gminy Wojnicz


Informacja dla Mieszkańców gminy Wojnicz, którzy uczestniczą w projekcie instalacji odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”.

 

W dniu 6 lipca 2020 r. rozpoczęły się montaże instalacji OZE w ramach realizowanego projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”.

Wykonawcy przed montażem będą kontaktować się bezpośrednio z Państwem około 5 dni przed planowanym montażem instalacji. Wszyscy pracownicy firm wykonawczych będą legitymować się identyfikatorami z pieczęcią lidera projektu – Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.