Informacja dla Mieszkańców gminy Wojnicz

Informacja

W związku z rezygnacją dwóch osób z uczestnictwa w „Partnerskim projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”, dofinansowywanym ze środków RPO 2014-2020 – Urząd Miejski w Wojniczu zaprasza osoby zainteresowane zainstalowaniem w budynku mieszkalnym kotła pelletowego lub kolektora słonecznego do udziału w w/w projekcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu Miejskiego w Wojniczu lub pod nr telefonu: (14) 631 98 48.

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.