Inauguracja oraz pożegnanie kadencji sołtysów Gminy Wojnicz


16 lipca w sali konferencyjne Domu Grodzkiego w Wojniczu odbyło się spotkanie ze ustępującymi oraz nowymi sołtysami. Władze gminy podziękowały im za dotychczasową współpracę w minionej kadencji, oficjalnie pożegnały ustępujących i przywitały nowych szefów poszczególnych sołectw.

Tegoroczne wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu Miasta Wojnicz oraz członków zarządu Miasta Wojnicz w gminie Wojnicz odbyły się 5 lipca 2020 r. i tym samym rozpoczęły nową  kadencję. Na 15 sołectw w 6 z nich sołtysami zostały nowe osoby. W pozostałych zaufanie mieszkańców zdobyli dotychczasowi sołtysi. Po wyborach przyszedł czas na pożegnanie ustępujących sołtysów i powitanie nowych, które miało miejsce podczas spotkania inaugurującego nową kadencję sołtysów Gminy Wojnicz. 

16 lipca, w sali konferencyjne Domu Grodzkiego w Wojniczu, Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk wraz z ze swoim zastępcą Panem Leszkiem Ząbkowskim, Panią Sekretarz Agnieszką Dąbroś oraz Panią Skarbnik Joanną Zając uhonorowali ustępujących sołtysów oraz pogratulowali mandatu społecznego nowo wybranym. W spotkaniu uczestniczyli również: Pani Sabina Wesołowska Dyrektor Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu oraz Pan Jarosław Bujak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu.  

W imieniu samorządu gminy Wojnicz składam podziękowania za wieloletnią dobrą współpracę oraz wszystkie wspólne działania podejmowane na rzecz rozwoju poszczególnych wsi naszej gminy. Dzięki państwa zaangażowaniu udało się zrealizować wiele potrzebnych i ważnych zadań dla waszych poszczególnych sołectw. – zwracał się do byłych już sołtysów burmistrz Wojnicza, przekazując im pisemne podziękowania wraz okolicznościowym upominkiem. Zaraz potem wręczył też nominacje wybranym sołtysom na obecną kadencję.

Fot. UM Wojnicz