III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wojnicza


W dniu 26 stycznia (niedziela) 2014 r.  odbędzie się III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wojnicza dla drużyn LZS z terenu Gminy Wojnicz. Start o godzinie 11:00 w hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. UWAGA: planowany na dzień 25.01.2014 r. (sobota) turniej dla drużyn składających się z zawodników w wieku 7-12 lat, jest odwołany ze względu na niedostateczną liczbę zgłoszonych drużyn. Organizatorzy: Urząd Miejski w Wojniczu oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

 

REGULAMIN:

 

III HALOWY TUTNIEJ PIŁKI NOŻNEJ o Puchar Burmistrza Wojnicza Wojnicz 2014

I.  Przepisy ogóle.

1. Organizatorem turnieju jest Referat Rozwoju i Promocji Gminy Wojnicz.

2. Termin rozegrania turnieju – 26 stycznia (niedziela) godz. 11:00.

3. Miejsce rozegrania turnieju – hala sportowa Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych

                w Wojniczu, Wojnicz, ul. Rolnicza

4. W turnieju biorą udział drużyny seniorów:

        – LKS Pogoń Biadoliny Radłowskie

        – LKS Dębina Łętowska

        – LKS Spółdzielca Grabno

        – LKS Arkadia Olszyny

        – LKS Zryw Wielka Wieś

        – LKS Więckovia Więckowice

        – LKS Olimpia Wojnicz

        – UKS ZSLiT w Wojniczu

II. Zgłoszenie drużyn.

1. Podczas trwania turnieju odpowiedzialnym za drużynę jest jej kierownik lub trener

2. Kierownik lub trener drużyny upoważniony jest do kontaktów z organizatorem.

3. Jedna drużyna może zgłosić do turnieju 10 zawodników.

4. Kierownik drużyny zgłasza drużynę do turnieju na formularzu przygotowanym przez  
    organizatora (załącznik nr 1) do dnia 23 stycznia 2014 r.

III. System rozgrywek.

1. Z drużyn zgłoszonych do turnieju zostaną wylosowane dwie grupy A i B po cztery zespoły  
    w  każdej.

2. Drużyny w grupach grają „każdy z każdym”.

3. Drużyny, które zajmą w grupach miejsca 1 i 2 spotykają się w grach półfinałowych w systemie        
    A1-B2  i  A2- B1.

4. Drużyny, które zajmą w grupach miejsca 3 i 4 zostaną sklasyfikowane w turnieju na miejscach od     
    5 do 8.

5. O kolejności w grupie decyduje:

    – liczba zdobytych punktów przez drużynę w całym turnieju

   – wynik bezpośredniego pojedynku drużyn

   – stosunek bramek zdobytych do straconych we wszystkich spotkaniach turnieju

   – karne

IV. Przepisy gry.

1. Turniej rozgrywany jest według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną wydanych 
     przez PZPN ze zmianami w niniejszym regulaminie.

2. Boisko wymiary 36×20 m, bramki 2×2.2 m, piłka nr 5.

3. Czas gry – 2 x 8 minut

4. Drużyny składają się z 10 zgłoszonych zawodników, którzy występują w jednolitych ponumerowanych strojach, bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów zawodników z drużyny.

5. Obowiązuje obuwie halowe.

6. Drużyny na parkiecie grają w składach 5 osobowych (4 w polu + bramkarz).

7. Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie „hokejowym”.

8. Strefa zmian znajduje się przy ławce rezerwowych.

9. Gra odbywa się do linii wyznaczającej boisko.

10. Uderzenie piłki w sufit powoduje rzut autowy

11. Rzut autowy wykonywany jest nogą jako rzut pośredni.

12. Bramkarz wprowadza piłkę do gry tylko ręką, przy aucie bramkowym.

13. Obowiązuje odległość 5 m od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry.

14. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od bramki

15. Niedozwolona jest gra wślizgiem.

16. W czasie trwania meczu prawo zwracania się do sędziego ma tylko oznaczony opaską kapitan.

17. Za niesportowe zachowanie, niebezpieczną i brutalną grę, słowną obrazę zawodnika lub sędziego obowiązują 
      kary.

18. Pierwsza żółta kartka w meczu – kara – drużyna gra w osłabieniu 2 minuty.

19. Druga żółta kartka w meczu otrzymana przez tego samego zawodnika jest równoznaczna z okazaniem 
      zawodnikowi czerwonej kartki i wykluczeniu go z gry a drużyna gra w osłabieniu.

20. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę jest odsunięty od gry w co najmniej 1 meczu.

21. Za szczególnie brutalną grę i niesportowe zachowanie zawodnik morze otrzymać karę wykluczenia z całego 
      turnieju (do interpelacji sędziego).

V. Przepisy końcowe.

1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

3. Za usterki w szatniach i na terenie obiektu odpowiadają drużyny.

4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.

5. O wszystkich sprawach związanych z przeprowadzeniem turnieju, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

VI. Kontakt z organizatorem.

     Urząd Miejski w Wojniczu

     Rynek 1

     32-830 Wojnicz

     Referat Rozwoju i Promocji p.nr 24

     Tel. 14 6319843

     Odpowiedzialny:

     Jan Szczerba

     Tel. 516 463 674

 

PLIKI DO POBRANIA:

Karta zgłoszeniowa – turniej 26.01.2014 r. (drużyny LZS)