I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”.


Konkurs realizowany przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy oraz TVP INFO, objęty został  Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Przedsięwzięcie adresowane  jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i trwa od 2 września do 3 października br., a udział w nim polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2 minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znaleźć można na stronie internetowej KRUS – www.krus.gov.pl.

Do pobrania:

Regulamin_Moja_Wizja_Zero