Harmonogram zajęć dla programu „UMIEM PŁYWAĆ w Gminie Wojnicz” edycja 2019


Dostępny jest harmonogram zajęć dla programu „UMIEM PŁYWAĆ w Gminie Wojnicz” edycja 2019 realizowanego w terminie od 19 marca do 7 czerwca 2019 r. dla dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Wojnicz.

Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do udziału w projekcie zostanie przekazana do dnia 18.03.2019 r. za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza dziecko. Dzieci podzielone są na grupy do celów weryfikacji obecności natomiast na basenie dzieci będą dzielone na grupy przez instruktorów nauki pływania według umiejętności, wg wieku.

Do pobrania:

Harmonogram _Umiem pływać_ 2019