Gwałtowne wzrosty stanów wody


W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Soły poniżej zbiornika, Skawy, Raby, Dunajca, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły i w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa prognozowany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Zjawisko może wystąpić 23.05.2014 r. do godz. 23:00.