Gminny Dzień Seniora – „Piosenka jest dobra na wszystko”


5 czerwca miało miejsce kolejne spotkanie Seniorów z terenu gminy Wojnicz w ramach Gminnego Dnia Seniora.

„Piosenka jest dobra na wszystko” – to hasło tegorocznego spotkania dla seniorów z cyklu „W spojrzeniu starszych widzimy światło” zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Wojniczu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w Wojnickiej Kolegiacie. Następnie seniorzy udali się do budynku szkoły podstawowej gdzie zostali serdecznie powitani przez dyrektora szkoły p. Dorotę Wełnę oraz przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agatę Biernacką. Jak co roku seniorom życzenia zdrowia, radości
i pogody ducha na każdy dzień złożył także Burmistrz Wojnicza p. Tadeusz Bąk.

Po części oficjalnej zabrały głos uczennice najstarszych klas szkoły podstawowej i uczennice klasy gimnazjalnej. W części artystycznej dominowały polskie piosenki oraz poezje K. J. Gałczyńskiego. Program artystyczny pn. „Piosenka jest dobra na wszystko”, który przygotowany został specjalnie na ten dzień,  pod kierownictwem Pani Bernadetty Pająk, przeniósł seniorów
w lata ich młodości dostarczając powodu do wspomnień, wzruszeń i uśmiechu, czego dowodem były gromkie brawa, które otrzymali wykonawcy po zakończeniu występu.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie: Dominika Stolarz, Kinga Stolarz, Natalia Setlik, Natalia Tomaszewska, Maria Kubala, Zuzanna Mucha, Sylwia Kubis, Nadia Józefiak, Angelika Nowak, Patryk Korzeniowski, Kacper Wardzała, Lena Armatys, Szymon Piasecki, Otylia Dyrdał, Martyna Zelek, Dominika Konieczny, Zuzanna Batko, Gabriela Warchoł, Zofia Molczyk.

Scenariusz i aranżacja muzyczna: Bernadetta Pająk
Scenografia: Renata Kawa,
Dźwięk: Radosław Jawornik
Koordynacja działań: Małgorzata Dudek, pomoc w przygotowaniu imprezy z ramienia GOPS – Hubert Migoń