Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze odbyły się w Ispie


Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze odbyły się w niedzielę 16 czerwca na stadionie sportowym w Ispie. W zmaganiach wzięło udział 10 młodzieżowych drużyn pożarniczych, pięć
w grupie żeńskiej i pięć w męskiej,z jednostek OSP z terenu gminy.

Konkurencje, w których  rywalizowali ze sobą uczestnicy zawodów obejmowały sztafetę pożarniczą i ćwiczenia bojowe. Punkty zdobyte przez drużyny w poszczególnych konkurencjach sumowały się i ostatecznie decydowały o zajętym miejscu. Sędzią Głównym Zawodów był delegat Komendant Miejski PSP w Tarnowie, a sędziami pomocniczymi  byli reprezentanci wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.

W zawodach wzięli udział:

Drużyny dziewcząt w wieku 12 – 15 lat wystawiły Jednostki:
OSP Biadoliny Radłowskie, OSP Dębina Łętowska , OSP Grabno, OSP Olszyny, OSP Wojnicz 

Drużyny chłopców w wieku 12 – 15 lat wystawiły Jednostki:
OSP Dębina Łętowska , OSP Grabno, OSP Łukanowice, OSP Więckowice, OSP Wojnicz 

Ostateczne wyniki zawodów: 

W grupie żeńskiej :
1) OSP Biadoliny Radłowskie
2) OSP Wojnicz 
3) OSP Grabno

W grupie męskiej:
1) OSP Wojnicz 
2) OSP Dębina Łętowska 
3) OSP Więckowice

Głównym organizatorem zawodów był Zarząd Gminny ZOSP RP w Wojniczu. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Wojnicza przy współpracy z Urzędem Gminy Wojnicz, GOK w Wojniczu oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z Łukanowic.