Gmina Wojnicz pozyskała 28 tysięcy zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”


Aż 28 tysięcy złotych pozyskała gmina Wojnicz w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Za pozyskane od Wojewody Małopolskiego środki zostaną zakupione książkowe nowości wydawnicze, które następnie trafią do szkół: Szkoły Podstawowej w Wojniczu, Publicznego Gimnazjum w Wojniczu oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wielkiej Wsi.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to znakomite wsparcie dla organów prowadzących szkoły. Dzięki pozyskanym środkom szkoły będą mogły zakupić sporo książkowych nowości, które są też dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów. Przez to możemy łatwiej promować czytelnictwo, co jest ważne, bo  jak mawiają: „czytające dziecko będzie kiedyś myślącym dorosłym”. Musimy zachęcać młodzież do czytania, szczególnie w dzisiejszych czasach, w których jest duże parcie na szybkość przekazu i długie teksty nie cieszą się popularnością.” – mówi Tadeusz Bąk Burmistrz Wojnicza.