Gmina pozyskała dużą dotację na rozwój uczniowskich kompetencji


Gmina Wojnicz otrzyma ponad 416 tysięcy złotych na realizację projektu „Kompetencje kluczowe- kluczem do rozwoju gminy Wojnicz” mającego na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zindywidualizowanie podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach, oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej szkół biorących udział w projekcie. To olbrzymi sukces, szczególnie, że dofinansowanie to pokryje aż 95% wartości przedsięwzięcia, którego całościowy koszt wyniesie 438 750 zł.

Wsparciem objęte będą 3 grupy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Wojniczu, Publicznego Gimnazjum w Wojniczu oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wielkiej Wsi; kadra pedagogiczna tych szkół (poprzez  podnoszenie kwalifikacji z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych); uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy zostaną objęci pomocą stypendialną na rozwój swoich umiejętności w zakresie języków obcych.

W ramach projektu powstanie także międzyszkolna pracownia informatyczna w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu, oraz pracowni przyrodniczej i matematycznej, wyposażonej w nowoczesne narzędzia edukacyjne i sprzęty. Z pracowni będą mogli korzystać uczniowie wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

Pozyskane prze Wojnicz dofinansowanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Europejskiego Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Wartość projektu  438.750,00 zł.

Dofinansowanie  95 %  –  416.812,50 zł.