Gmina dopłaci do wymiany pieca węglowego


Burmistrz Wojnicza informuje, że od 19 maja 2020 r. rusza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych.

Wnioski należy składać w podanym powyżej terminie do Urzędu Miejskiego w Wojniczu (ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz) lub przesłać na adres e-mail: um@wojnicz.pl.

Wysokość dotacji dla kotłów wynosi do 50% wartości nowego kotła grzewczego lecz nie więcej niż 3000 zł brutto (trzy tysiące złotych).

Dotacja przewidziana jest do wymiany starych kotłów węglowych:

  • na kotły klasy 5 ecodesign na paliwo stałe lub
  • na kotły na pellet lub
  • na kotły gazowe lub
  • na pompy ciepła

Umowy na udzielenie dotacji będą zawierane do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych  w budżecie gminy na ten cel w danym roku kalendarzowym.

Inwestycje w ramach naboru muszą zostać wykonane w bieżącym roku, ale nie wcześniej niż przed podpisaniem indywidualnej umowy o dotację.

Wykaz przykładowych kotłów na paliwa stałe (ekogroszek, pellet) spełniających wymagania środowiskowe ECODESIGN zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) został umieszczony na stronie internetowej: (http://powietrze.malopolska.pl/kotly/)

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 14 631 98 48 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Wojniczu ul. Rynek 1, pok. nr 22.

Do pobrania:
OGŁOSZENIE
WNIOSEK