Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekcie „Wyjdź na plus”


Szanowni Państwo, na prośbę fundacji Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI, zamieszczamy otrzymane materiały dot. promocji projektu: „Wyjdź na plus”.
Oferta skierowana jest do mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego, pozostających bez pracy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, przygotowujące do podjęcia stażu i późniejszej pracy zawodowej, płatne staże u pracodawców z możliwością zatrudnienia, a także bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.

Aby wziąć udział w projekcie „Wyjdź na plus” należy spełnić poniższe warunki:

  • mieć od 18 do 64 lat;
  • mieszkać na terenie miasta Tarnów, bądź powiatu tarnowskiego;
  • być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikującą się do objęcia pomocą społeczną lub innej trudnej sytuacji życiowej).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod poniższym adresem:

Lokalna Pracownia Aktywności w Tarnowie, ul.Krakowska 11a, 33-100 Tarnów

(Budynek „Krakus”, III piętro)

530 593 998, 579 517 630, 14 300 04 51

wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl