Film informacyjno-promocyjny o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tarnowskim


Powiat Tarnowski nakręcił  krótki film informacyjno-promocyjny dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Jest on dostępny w serwisie internetowym YouTube na oficjalnym kanale Starostwa Powiatowego w Tarnowie pod następującym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=4MM5ILl8PMg