Elektroniczna edycja Informatora / marzec 2020


Ze względu na panującą epidemię koronawirusa marcowe wydanie gazety INFORMATOR BRZESKI jest dostępne  tylko w formie elektronicznej.

Elektroniczna edycja Informatora/ marzec 2020.