Dzień Strażaka – Życzenia


Druhom i Druhnom z Gminy Wojnicz z najlepszymi życzeniami…

 

Z okazji Dnia Strażaka składam najserdeczniejsze życzenia  wszystkim druhnom  oraz druhom
Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnych z terenu gminy Wojnicz.

Dziękuję za codzienny trud i zaangażowanie w ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech św. Florian otacza was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności.

                                                                                                                                                                                      Burmistrz Wojnicza
                                                                                                                                                                                      Tadeusz Bąk