Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


11 kwietnia na wojnickim cmentarzu spotkali się mieszkańcy gminy Wojnicz, poczty sztandarowe, delegacje szkół z terenu gminy, władze samorządowe oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, by uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających Ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz rocznicę Masowej Zsyłki Polaków na Sybir. Święto to, obchodzone w rocznicę ujawnienia przez Niemców dokumentów świadczących o popełnionej przez Rosjan zbrodni, obchodzone jest w Polsce od 2007 roku. Wcześniej, bo od roku 1990 obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Słowo „zbrodnia” funkcjonuje więc od niedawna.