Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


13 kwietnia, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej delegacja Urzędu Miejskiego w osobach Burmistrza Jacka Kurka, Wiceburmistrza Wojciecha Janusa i Sekretarz Gminy Agnieszki Sękowskiej-Lenart złożyła wieniec pod pomnikiem Golgoty Wschodu poświęconym ofiarom zbrodni katyńskiej. Uczczono w ten sposób pamięć tysięcy Polaków zamordowanych przez NKWD w Charkowie, Katyniu i Miednoje.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm RP uchwałą z 2007 roku, obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. W kwietniu i maju 1940 roku na podstawie decyzji Józefa Stalina i Biura Politycznego KC WKP(b) – Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z dnia 5 marca 1940 roku funkcjonariusze NKWD (Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR) rozstrzelali ponad 21 tys. więźniów polskich oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, policjantów, podchorążych, duchownych i cywilów w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Miejsca zamordowania ponad 7305 z nich do tej pory nie udało się dokładnie ustalić.