Dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ – 26-27.09.2019


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje że, skierowania uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2019 będą wydawane w GOPS Wojnicz do 20.09. 2019 r. w pokoju nr 3, ul. Krzywa 16 w Wojniczu.

Bez aktualnego skierowania nie będzie możliwości odbioru paczek żywnościowych.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

– 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Odbiór paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 odbędzie się w dniach od 26 do 27 września 2019 r.  w magazynach warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu w godzinach od 800 do 1500 lub do wyczerpania zapasów.