Dofinansowania w ramach programu „Wsparcie w starcie”


Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. 

W ramach programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie udzielane są niskooprocentowane (0,44% w skali roku) pożyczki dla osób młodych – absolwentów, studentów ostatnich lat studiów oraz osób bezrobotnych (bliższe informacje w załączonej ulotce informacyjnej). Pożyczka w ramach programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie to obecnie ponad 92.000zł na uruchomienie i rozwój własnej firmy, które można uzyskać bez żadnych dodatkowych kosztów, aplikując drogą elektroniczną poprzez zatwierdzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego platformę elektroniczną stworzoną i prowadzoną przez MFES.

Zwracamy się do Państwa tą drogą z prośbą o umieszczenie informacji o programie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz przekazywanie jej Mieszkańcom Pańskiego miasta. Oferta programu może stanowić dobrą alternatywę dla osób planujących założenie własnej firmy w przypadku większych potrzeb inwestycyjnych czy wyczerpania puli środków pozostających w dyspozycji urzędu pracy. 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony prześlemy tradycyjną pocztą materiały informacyjne o programie.

Dla wyrażenia zainteresowania przesłaniem materiałów informacyjnych wystarczy przesłanie nam wiadomości zwrotnej na ten e-mail. Oczywiście pozostajemy też do Państwa dyspozycji w przypadku pytań (strona MFES: www.mfes.pl; e-mail: biuro@mfes.pl; telefon: centrala MFES: 012 35 22 690 lub bezpośrednio: +48 735 698 766). 

Do pobrania:
Wsparcie w starcie – MFES