Dobiegły końca prace inwentaryzacyjne w wojnickim archiwum parafialnym


Od 24 lipca w archiwum parafialnym przy wojnickiej kolegiacie w ramach wolontariatu pracowała grupa pracowników i absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem tych prac była inwentaryzacja ksiąg i akt znajdujących się w archiwum. Sporządzone inwentarze ułatwią korzystanie z archiwum księżom pracującym w naszej parafii oraz historykom zainteresowanym dziejami Wojnicza. Już pierwsze oględziny pokazały ogromne bogactwo zasobów archiwalnych. Prace w archiwum to kolejny pomysł prof. Szymańskiego, który nie ustaje w działaniach na rzecz coraz lepszego poznania historii Wojnicza. Pobyt archiwistów zorganizowało TPZW. Starostwo zapewniło nieodpłatne mieszkania w internacie ZSLiT, a wyżywienie, również nieodpłatne, plebania. Zarząd TPZW dziękuje wszystkim za pomoc, ale największe podziękowania i słowa uznania kieruje pod adresem archiwistów, którzy poświęcili swój czas i wykonali cenne dla Wojnicza prace. Inwentaryzacją kierowali pp. dr hab. Janusz Łosowski prof. UMCS, pracownik Zakładu Archiwistyki UMCS i  dr Anna Łosowska, kierownik Archiwum UMCS. Pomagali im mgr Łukasz Wróblewski, absolwent Historii o spec. archiwistycznej UMCS, Konrad Tracz vel Bednarczyk, licencjat historii o spec. archiwistycznej UMCS i Paweł Markiewicz, licencjat historii o spec. archiwistycznej UMCS. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę. Więcej informacji wkrótce na stronie TPZW.