Ćwiczenia strażackie

W dniach 27-29 sierpnia wojniccy strażacy oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu organizują „Ćwiczenia Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego Wojnicz 2012”.

Szczegółowy program ćwiczeń można znaleźć tutaj.

 

Analizując zagrożenia na terenie gmin Powiatu Tarnowskiego, wywołane skutkami  takimi jak zmiany klimatyczne, klęski żywiołowe, rozwój cywilizacyjny – nowe parki przemysłowe, urbanizacja i inne przedsięwzięcia infrastrukturalne,  a także wzrost liczby osób uprawiających sporty ekstremalne (paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa, spadochroniarstwo i inne)  łatwa dostępność do tego typu sprzętu i relatywnie niska cena  – generują  nowe miejscowe zagrożenia – dotąd niespotykane.

Dlatego w dobie coraz to nowych zagrożeń konieczne jest przeciwdziałanie im i niesienie szeroko rozumianej pomocy poszkodowanym i zagrożonym osobom.  W tym zakresie szeroko rozumianego ratownictwa zastosowanie ma ratownictwo wysokościowe
i ratownictwo z wykorzystaniem linowych technik ratowniczych.

Ratownictwo wysokościowe wspomaga działania związane z gaszeniem pożarów, ratownictwem medycznym, technicznym, wodnym, chemicznym i ekologicznym, w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym, bądź likwidacji innego miejscowego zagrożenia: zabezpieczanie dachów podczas wichury, podbieranie podczas powodzi dryfujących przedmiotów, niemożliwych do unieruchomienia przy pomocy łodzi, likwidacja nawisów lodowych tam gdzie niema możliwości użycia innego sprzętu, ewakuacja poszkodowanych z drzew, itp.

Celem ratownictwa wysokościowego jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym
 i zagrożonym, znajdującym się poza zasięgiem i możliwościami użycia standardowego sprzętu i technik wykorzystywanych w Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służbach
i podmiotów ratowniczych.

Budowa systemu i struktur ratowniczych na szczeblu powiatu w zakresie ratownictwa wysokościowego i ratowniczych technik linowych są nieodzownym elementem współpracy innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

 

Ćwiczenia zorganizowanie w dniach 27-28.08.2012 r. w Wojniczu  przez OSP KSRG Wojnicz, Burmistrza Wojnicza – Jacka Kurka oraz miejscowy Zespół Szkół licealnych
i Technicznych w Wojniczu miały na celu sprawdzenie przygotowania jednostek ratowniczych w zakresie możliwości podjęcia skutecznych działań ratowniczych oraz wyposażenia w specjalistycznych sprzęt ratowniczy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ćwiczenia pozwoliły na  przybliżenie władzom samorządowym, specyfiki nowych zagrożeń pojawiających się co raz częściej – obecni byli: Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego mgr. inż. Mirosław Banach, Wiceburmistrz Wojnicza mgr. inż. Wojciech Janus, Radni Rady Miejskiej w Wojniczu oraz Członkowie Zarządu Miasta Wojnicza.

 

Założeniom wojnickich ćwiczeń przyglądali się również:

mgr inż. Wojciech Mik dyrektor wydziału Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego a także przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie na czele z Zastępcą Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. mgr inż. Krzysztofem Kurczem oraz przedstawicielami  Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego – mł. bryg. mgr inż. Pawłem Mazurkiem oraz kpt. mgr inż. Marcinem Opiołą. 

 

Nad bezpieczeństwem, kontrolą realizacją założeń czuwali specjaliści: st. asp. Janusz Rutka – starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG, starszy instruktor ratownictwa GOPR; asp. Adrian Groń – starszy ratownik wysokościowy.

Po ćwiczeniach, w auli Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nastąpiła prezentacja sprzętu przez firm; FireMax – przedstawiciela firmy Lucas oraz producenta lin i sprzętu wspinaczkowego firmy Tendon i Kong  – Petr Rehak i S. Brazda z Czech

 

Dla jednostki OSP KSRG Wojnicz w której działają strażacy-ratownicy były to ćwiczenia doskonalące w zakresie ratownictwa wysokościowego z możliwością działania specjalistycznych zespołów w warunkach rzeczywistych. W ćwiczeniach zostanie wykorzystany element współpracy w zakresie organizacji działań ratowniczych jednostek OSP ze Specjalistyczna Grupą Ratownictwa Wodnego z KM PSP Tarnów.

 W ćwiczeniach wzięły udział jednostki:

  • OSP Wojnicz – ratownictwo wysokościowe,
  • OSP Warszawa – Ursus- ratownictwo wysokościowe
  • OSP Ogrodzieniec – ratownictwo wysokościowe
  • OSP Łęg Tarnowski – ratownictwo wysokościowe,
  • OSP Wielka Wieś – ratownictwo wodne,
  • OSP Zakrzów – zabezpieczenie techniczne i logistyczne,

oraz

  • KM PSP Tarnów /JRG Nr 2 – ratownictwo wodne,
  • KM PSP Kraków /JRG Nr 3 –  ratownictwo wysokościowe

 

 

Patronatem honorowym ćwiczenia objęła firma PGNiG Technologie

 

Tekst :

dh. Sebastian Wróbel – koordynator ds. ratownictwa wysokościowego OSP KSRG Wojnicz

 

Fotoreportaż z przeprowadzonych ćwiczeń Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego:

 

Foto: Sławomir Stelmach