Burmistrz wspiera sport


Burmistrz Jacek Kurek zawarł umowę o sponsoringu z młodym wojnickim zawodnikiem Wushu, Kamilem Strojnym. W zamian za wsparcie finansowe, Kamil zobowiązany jest promować Wojnicz, umieszczając herb gminy na swoim stroju podczas Mistrzostw Europy Wushu, które odbędą się w dniach 9-17 kwietnia w Estonii.

Kamil Strojny jest studentem III roku filologii angielskiej w tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Mimo młodego wieku ma już na swoim koncie konkretne osiągnięcia w swojej dyscyplinie – kilkanaście medali, w tym Mistrzostwo Polski, jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego Sanda Team Tarnów, członkiem kadry Polski Wushu, a w kwietniu wylatuje na Mistrzostwa Europy do Estonii. Jak sam mówi, ten wyjazd to dla niego ogromna szansa i wyróżnienie. Aby zakwalifikować się na mistrzostwa, trenował od ośmiu miesięcy, sześć razy w tygodniu po cztery godziny dziennie, staczając wiele walk. Niestety jego udział w Mistrzostwach Europy jest tylko częściowo finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, o resztę Kamil musi się postarać we własnym zakresie. Doceniam fakt, że w Wojniczu są młodzi ludzie z pasją, wielkimi marzeniami, chęcią do pracy i apetytem na sukces. Należy im pomóc, co oczywiście będziemy robić w miarę naszych możliwości – mówi burmistrz Jacek Kurek. Duże znaczenie ma też walor dydaktyczny udzielonego wsparcia, które  poza tym, że w pewnym stopniu pomoże Kamilowi w dalszym rozwoju kariery sportowej, uczyni z niego przykład dla innych młodych osób.