Budowa wschodniej obwodnicy – obwieszczenie


Wojewoda małopolski zawiadamia, że w dniu 8 marca 2012 r. została wydana decyzja Nr 2/12 znak: WI-VIII.7820.32.2011.AN, Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975”. Szczegóły w załączniku:

OBWIESZCZENIE