Budowa kanalizacja rozpoczęta, nowe umowy podpisane


Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji Wojnicza. Pierwszy etap, realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków własnych gminy, planowo zostanie ukończony do końca bieżącego roku. W lipcu rozstrzygnięto przetarg na realizację tego właśnie etapu, w wyniku czego wybrane zostało konsorcjum firm z liderem z Lisiej Góry. Plac budowy został przekazany wykonawcy i na ulicy Zawale oraz Goszczyńskiego prace już trwają. Jednocześnie Gmina Wojnicz przygotowała umowy dotyczące przyłączy poszczególnych posesji i wystąpi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ich wykonania (tak jak to ustalono na zebraniach z mieszkańcami).

Kolejny etap prawdopodobnie rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku. 2 września 2013 r. Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek, reprezentując Gminę Wojnicz, podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach której gmina otrzyma dofinansowanie na realizację tego etapu. Odbywać się to będzie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie I.1.

Przewidziane są pewne utrudnienia w ruchu związane z prowadzonymi pracami. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za zaistniałe niedogodności. W pierwszej kolejności utrudnienia dotyczyć będą ulic: Zamoście, Goszczyńskiego, Długa, Wolicka.