Budowa chodnika


Pod koniec listopada na drodze wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska-Wojnicz-Dąbrowa w Dębinie Zakrzowskiej i Wojniczu ruszyły prace związane z budową chodnika z kanalizacją deszczową.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł i Piotr Lizak z Otfinowa. Całkowity koszt brutto inwestycji wyniesie 1142 394,39 zł, z czego 50% wartości pokrywa Województwo Małopolskie.

Zakres prac obejmuje budowę chodnika od Florpaku po drogę na Dębinę Zakrzowską o długości ok. 1 240 mb. Pomimo starań i wielu rozmów prowadzonych z właścicielem gruntów nie udało się doprowadzić do realizacji ok. 90 m. chodnika w Dębinie Zakrzowskiej. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2012 roku.

Fot. J.Sygnarowicz