Bezpłatne kursy dla rolników

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Biuro Powiatowe w Tarnowie informuje, że w ramach projektu „Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników”, prowadzi nabór na bezpłatne kursy: fryzjerstwo damsko-męskie oraz przedsiębiorczość.

Nabór odbędzie się w dniach:

20.09.2011 r. – przedsiębiorczość

29.09.2011 r.-  fryzjerstwo

W projekcie mogą uczestniczyć tylko rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Tarnowie, ul. Rynek 10, tel. 14 627-76-33 lub w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Tarnowie, ul. Mostowa 14, tel. 674-30-20, a także u doradców rolniczych w gminach.