Akademia Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że obecnie realizuje projekt „Akademia Pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.