Absolutorium


W dniu 30 maja 2012 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wojniczu, podczas której Rada Miejska w Wojniczu większością głosów udzieliła Burmistrzowi Wojnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.