ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


Urząd Miejski w Wojniczu przypomina rolnikom, którzy posiadają grunt powyżej 1 ha użytków rolnych o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Termin składania wniosków: od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Do wniosku powinny być dołączone faktury ( lub ich kopie ) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego  za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym lub w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Wojniczu.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego wynosi  1 zł.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wypłata środków nastąpi  w miesiącu październiku 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

UWAGA !!!

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, należy przedłożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument ten ma zawierać  informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.