INFORMACJE O GRANTACH Z LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DUNAJEC-BIAŁA


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o dyżurach pracowników biura w poszczególnych Gminach przed  naborami wniosków z zakresu operacji grantowych w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podczas prowadzonych dyżurów potencjalni wnioskodawcy będą mogli poznać m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków, a także będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów grantowych.

 

Dyżury odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Gmina            Data i godzina dyżuru         Miejsce

Ciężkowice     07.08.2018 r.                          Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny
                        godz. 9:00 – 11:00                 i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
                                                                       ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice

Wojnicz          07.08.2018 r.                          Urząd Miasta i Gminy Wojnicz (sala narad)
                       godz. 13:00 – 15:00               ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz

Zakliczyn        08.08.2018 r.                          Biuro LGD Dunajec-Biała
                       godz. 10:00 – 12:00               ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn

Pleśna             08.08.2018 r.                          Centrum Kultury w Pleśnej
                        godz. 14:00 – 16:00               Pleśna 240, 33-171 Pleśna