Narodowe czytanie Fredry


Akcja Narodowego Czytania utworów Aleksandra Fredry objęła także miasto Wojnicz. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Wojniczu na prośbę Burmistrza Wojnicza podjęło się organizacji tego przedsięwzięcia.

W dniu 7 września 2013r. w kinie Wawel spotkali się mieszkańcy Wojnicza. Do czytania zaproszono dzieci, młodzież i osoby dorosłe. W programie przewidziano też przerywniki muzyczne, podczas których swój dorobek prezentowały dzieci i miejscowa młodzież. Scenografię wykonały panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet. Elementy dekoracyjne użyczyły: panie Ewa Aloksa i Teresa Duman. W roli konferansjera wystąpił pan Robert Wróbel.
Wykonawcy:

Wiersz „Małpa w kąpieli”                      Maciek Kapek

Wiersz „Żona”                                     Pani Helena Kusion

Wiersz „Bajka o sowie”                         Oliwia Różańska

Utwór muzyczny                                  Miłosz Kusior

Wiersz „Bajeczka o osiołku”                  Pani Teresa Othaniel

Wiersz „Koguty”                                  Pani Barbara Molecka

Utwór muzyczny                                Martyna Kusior

Odtworzenie nagrania – Fragment „Zemsty”, Akt IV, scena V (Cześnik dyktuje list). Towarzyszyła temu prezentacja obrazująca genezę i miejsce akcji.

Wiersz Motyl                                       Pani Krystyna Gawęda

Utwór muzyczny Flet                           Monika Janiga

Fragment „Zemsty”, Akt II, scena VII i VIII – rolę Klary odtworzyła pani Zofia Kurek natomiast rolę Papkina Janusz Partyka

Wiersz „Paweł i Gaweł”                         Dominik Grzywa i Mateusz Różański

Fragment komedii „Śluby panieńskie”    Maria Noga

Spośród publiczności wystąpiła pani Małgorzata Derus czytając fragment utworu „Śluby panieńskie”.

Utwory muzyczne –  Dominik Sygnarowicz, Łukasz Kołcz.

Na zakończenie podsumowania dokonał Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek, podziękował wszystkim wykonawcom oraz organizatorom – szczególnie  pani prezes Celinie Pacynie.

 

Autor zdjęć – Ryszard Pacyna