LGD – nabór wniosków


ZARZAD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała działającej na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i Rozwój wsi” „Małe projekty” „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 12 lipca 2013 – 26 lipca 2013 roku.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała: Zakliczyn, ul. Browarki 7, w godz. od 07.45 do 15.45. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dunajecbiala.pl, Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dunajecbiala.pl, oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała: Zakliczyn, ul. Browarki 7, w godz. od 07.45 do 15.45. Wysokość dostępnych środków w 2013 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 64 000,00 zł,  „Małe projekty” wynosi 270 638,77 zł, „Rónicowanie w kierunku działalnosci nierolniczej” wynosi 133 923,00 zł. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz pod numerem tel. 14 665 37 37. Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny to 35 % z maksymalnej liczby punktów.